Blodprøver

Hvorfor må vi ta blodprøver?

Hva må vi ta hensyn til ved blodprøvetaking?

Hva er lurt å tenke på når barn må ta blodprøve?

Åpningstider for blodprøvetaking ved sykehusene.

Blodet består av bestemte mengder av ulike substanser. Ved sykdom kan mengden av disse substansene endres. Vi kan måle disse endringene og dette kan hjelpe til å stille diagnoser. Underveis i en behandling tar man gjerne flere blodprøver for å følge forandringene av mengden substanser over tid. Prøvesvarene vil bli sendt til din lege. Blodprøvene ved våre laboratorier blir tatt av bioingeniører eller helsesekretærer.

 

Ulike hensyn

Noen substanser krever at blodprøven tas fastende, dette skal du få beskjed om av din lege.

Unngå sterk fysisk aktivitet før prøvetakingen.

Noen substanser skal behandles på bestemte måter og dette medfører at blodprøven må tas på laboratorienes poliklinikker. 

Alle belastningsundersølelser må avtales med laboratoriet på forhånd.

 

Blodprøvetaking av barn  
Det er viktig at foreldre/foresatte prater åpent og ærlig med barnet på forhånd om prøvetakingen og hva som skal skje.

Vår erfaring er at det å holdes fast er like skremmende som selve prøvetakingen. Det er viktig at de som er med barnet er rolige under hele prosessen. Det gjør situasjonen mye lettere for barnet, seg selv og prøvetaker. Ved blodprøvetaking av barn er det viktig at armen holdes stille, dette øker sjansen for en vellykket prøvetaking og derfor er vi ofte to prøvetakere.

Unngå å fortelle at det ”ikke gjør vondt”. Vi kan ikke garantere at blodprøvetakingen blir smertefri. En fin hjelp er bedøvelseskrem som kjøpes på apoteket og settes på minst en time før prøvetakingen. Noen ganger kan prøvetaking av barn være vanskelig slik at det kreves flere forsøk.

 

Åpningstider for blodprøvetaking, Avdeling for Medisinsk biokjemi/ Laboratoriet

Kristiansand:
Sentral poliklinikk for blodprøvetaking: 07.45 – 15.00 (mandag – fredag).
Trekk kølapp, sitt ned og vent, følg med på nummervisning.

Poliklinikk for blodprøvetaking ved Senter for kreftbehandling: 08.00 – 15.00 (mandag – fredag).

Arendal:
Poliklinikk for blodprøvetaking: 08.00 - 15.00 (mandag – fredag).

Flekkefjord:
Poliklinikk for blodprøvetaking: 08.00 - 15.00 (mandag – fredag).

Test deg:
Sykehuset har også et tilbud som heter "Test deg" i Kristiansand.
Rask, anonym og gratis HIV-test + andre seksuelt overførbare infeksjoner.
Åpningstid: onsdager kl. 16 – 19. Telefon: 90 14 00 91.

Publisert 23.05.2011 10:17 | Endret 06.06.2018 09:53

 Handler om