Svarrutiner

Svartiden kan variere på ulike analyser og undersøkelser. Noen analyseres samme dag, andre må sendes samarbeidende laboratorier.

Laboratoriene gir ikke prøvesvar direkte til deg som pasient. Prøvesvar går til den lege/institusjon som har bestilt analysene. Informasjon om prøvesvarene får du fra legen som kjenner din medisinske historie, og kan se svarene i sammenheng med denne.

De vanligste biokjemiske- og immunologiske analysene vil bli analysert, vurdert og besvart samme eller påfølgende virkedag som prøven mottas. Enkelte analyser utføres sjeldnere.

Svar på mikrobiologiske undersøkelser varierer fra 1-2 dager til 1 uke. 

Publisert 23.05.2011 10:19 | Endret 21.05.2015 10:18

 Handler om