Rota- og adenovirus antigen, hurtigtest

Prøvemateriale:
Fæces i glass uten tilsetning, minst 5 ml.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse, og sendes i egnet transporthylse. Prøven må komme til laboratoriet senest 3 dager etter prøvetaking.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for med. mikrobiologi, Kristiansand og Laboratorieavdelingen, Arendal.
 
Indikasjoner: 
Gastroenteritt hos barn under 10 år. Prøver fra personer >10 år vil bli avvist dersom det ikke angis spesiell indikasjon, eller er avtalt på forhånd. Rotavirus sees ofte om høsten og vinteren som epidemier. Adenovirus forekommer oftest som enkeltstående tilfeller, men større utbrudd kan også forekomme.

Vår test detekterer adenovirus serotype 40 og 41, som er de vanligste serotypene som forårsaker gastroenteritt. Testen er ikke egnet for å detektere andre serotyper som forårsaker sykdom i luftveier, øye og andre organer.
 
Metode for utføring:
Immunkromatografisk hurtigtest.
 
Analysetid:
Undersøkelsen gjøres normalt samme dag som prøven mottas. 

Publisert 01.11.2011 09:16 | Endret 15.04.2015 11:32

 Handler om