Adenovirus DNA

Prøvemateriale:
Øyeprøve: Sekret fra konjunktiva tatt med pensel egnet for PCR. Øyeprøver som skal undersøkes med PCR teknikk må taes før man farger områder i kornea og konjunktiva med Fluorescein.

Luftveisprøve: Sekret fra nasofarynks eller hals tatt med pensel. Nasofarynksaspirat, ekspektorat, BAL eller indusert sputum på sterilt glass. 
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (valgfritt) inntil forsendelse.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Påvisning av adenovirus DNA er aktuelt ved akutte/subakutte infeksjoner i luftveier, øyne og CNS. Barn rammes forholdsvis oftere av luftveissykdom enn voksne. Adenovirus kan forårsake sykdom i øyne.
 
Metode for utføring:
In house real time PCR
 
Forventet svartid:
2-6 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.

Publisert 01.11.2011 09:21 | Endret 17.11.2015 10:50