Bakteriefunn, forekomst, valg av antibiotika

Helsedirektoratet har utarbeidet to veiledere vedrørende antibiotikabruk. Følg lenkene under for mer informasjon om antibiotikabruk i hhv primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten (sykehus):

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.

Antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Publisert 23.05.2011 14:16 | Endret 09.08.2018 13:18

 Handler om