Barnemark (Enterobius vermicularis)

Prøvemateriale:
Tapeprøve fra analåpning.

Prøvebehandling og forsendelse:
Egg og mark finnes vanligvis rundt analåpningen. Prøven bør tas noen timer etter sengetid, eller om morgenen før toalettbesøk. Huden rundt anus vaskes ren kvelden før det planlegges tapeprøve. Ta en gjennomsiktig tape og press mot huden rundt anus. Legg deretter tapen ned på objektglasset med limsiden ned slik at det festes.

Indikasjoner:
Analkløe, særlig om natten, er vanligvis eneste symptom. Barnemark er svært utbredt. Marken lever i tarm og deponerer egg ved analåpningen nattestid. Eggene kan overleve noen dager utenfor kroppen, spesielt i fuktig miljø. Fekal-oral smitte. Autoinfeksjon via forurensede fingre er vanlig.

Metode for utføring:
Direkte mikroskopi kan utføres på legekontoret.

Vurdering av funn:
Ved positiv prøve bør hele husstanden behandles samtidig. For å forebygge reinfeksjon bør det gjøres miljøtiltak som hyppig bytte av sengeklær og nøye vask av toalettramme og leker. God hånd- og toaletthygiene er viktig. Klipping og skrubbing av barns negler anbefales.

Publisert 28.01.2015 11:20 | Endret 15.04.2015 11:46

 Handler om