Bordetella pertussis antistoff

Prøvemateriale:
Serum eller plasma.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Serum kan oppbevares i kjøleskap inntil 7 dager.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:

Langvarig hoste over 4 uker. Hosteanfall, spesielt om natten, evt. med brekninger og kiking.

Ved sykehistorie under 4 uker anbefales penselprøve til direkte agenspåvisning.

 
Metode for utføring:
Pertussis toxin IgG antistoff undersøkes med EIA-teknologi (Enzymimmunoassay).
 
Analysetid:
Analysen settes opp 1-2 ganger i uken.

Publisert 01.11.2011 12:00 | Endret 23.07.2015 13:20

 Handler om