Bordetella pertussis DNA

Prøvemateriale:
Sekret fra nasofarynks eller hals tatt med pensel egnet for PCR. Nasofarynksaspirat,ekspektorat, BAL eller indusert sputum på sterilt glass.

Prøvebehandling og forsendelse:
Penselprøver kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (valgfritt) inntil forsendelse. Prøve i sterile glass bør oppbevares i kjøleskap.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Påvisning av Bordetella pertussis (B. pertussis) er aktuelt ved klinisk mistanke om kikhoste og ved langvarig hoste. Kikhoste sees ofte hos spedbarn som er yngre enn 6 måneder og ennå ikke fullvaksinert, men kan forekomme i alle aldersgrupper. 

Metode for utføring:
In house real time PCR.

Feilkilde:
Testen påviser i tillegg til DNA fra B. pertussis også DNA fra B. holmesii, som kan gi kikhosteliknende sykdom med vanligvis mildere forløp enn B. pertussis.

Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.

Publisert 01.11.2011 12:01 | Endret 17.11.2015 11:20

 Handler om