Borrelia

Prøvemateriale:
Antistoffundersøkelse: Serum og spinalvæske. Optimal prøvemengde er 1,5-2 ml spinalvæske og minimum 1 ml serum.

Direkte påvisning av DNA: Først og fremst leddvæske/ synovialbiopsi, men også aktuelt på hudbiopsi ved atypisk utslett. Biopsier (stansebiopsi 4 mm) fra hudutslett til Borrelia PCR bør tas fra randsonen.For andre materialer må en avtale med en av avdelingens leger. Prøvemengden for leddvæske og spinalvæske bør være over 0,5 ml.

Prøvebehandling og forsendelse:
Antistoffundersøkelse: Spinalvæske og serum oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Direkte påvisning av DNA:

  • Leddvæske og spinalvæsker oppbevares på sterilt glass uten tilsetting og oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse ved romtemperatur. NB! Leddvæske tatt på blodkulturmedium kan ikke benyttes til PCR!
  • Biopsier oppbevares i saltvann eller transportmedium for penselprøver ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse som kan foregå ved romtemperatur.

Undersøkelsene utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Serologi: Inngår i all utredning av mistenkt borreliainfeksjon med unntak av EM. Borreliainfeksjon kan gi ulike sykdomsbilder avhengig av affisert organ. Hud , ledd og nervesystem affiseres oftest.

Diagnosen nevroborreliose skal ikke stilles uten at spinalvæske undersøkes.

NB! Ratio/ indeks krever spinalvæske og serum tatt samme dag.

Borrelia DNA:  Anbefales utført i  leddvæske/ synovialbiopsi ved mistanke om borreliaartritt., jf europeiske anbefalinger. Borrelia DNA i spinalvæske eller biopsi fra annet enn hud/synovia utføres etter avtale med en av avdelingens leger.

Metode for utføring:
Enzymimmunoassay(EIA) og evt. Blot ved undersøkelse av antistoff. In house real time PCR for direkte påvisning av DNA.

Analysetid:
EIA utføres 2-3 ganger pr uke. Blot og PCR utføres en gang ukentlig.

Vurdering av resultat, evt. behandling:
Prøvesvarene vurderes ut i fra kliniske opplysninger. Vi trenger opplysning om tidspunkt for mulig eksponering, tidligere behandling og symptomer og funn ved klinisk undersøkelse.

For mer informasjon om diagnostikk, se artikkelen Analysemetoder for påvisning av Lyme borreliose.

Publisert 06.03.2015 12:04 | Endret 01.06.2017 15:17

 Handler om