Chlamydia trachomatis DNA

Prøvemateriale:
Ved genital chlamydia infeksjon kan det tas penselprøve fra cervix/portio eller vagina (kvinner) eller urinprøve (kvinner og menn). Urinprøver til denne undersøkelsen bør være første-stråle-urin, ikke midtstrømsurin, og urinen bør ha vært i blæra i minst en time før prøvetaking. Det bør ikke tas prøve på kvinner som menstruerer. Det bør heller ikke tas urinprøve fra pasienter som har brukt det reseptfrie produktet Replens® vaginalgel. Prøven bør tas tidligst en uke etter mulig smitte. Ved aktuell klinikk kan også penselprøve tas fra øye og rektum (men analysen er ikke validert for disse to prøvematerialene). 

Prøvebehandling og forsendelse:
Penselprøver og urinprøver tas med henholdsvis Cobas ® PCR penselprøvekit for kvinner og Cobas ® PCR urinprøvekit.

Pensel med prøvemateriale overføres til Cobas ® PCR medie-røret (gul kork). Penselen skal forbli oppi mediet.

Urin overføres med den medfølgende pipetten til Cobas ® PCR medie-røret (gul kork) opp til avmerket område på røret. Skru korken igjen og vend opp ned 5 ganger.

Når prøvematerialet er overført til Cobas ® PCR mediet kan den oppbevares og sendes ved  2-30 grader, og den må være hos oss innen 14 dager. 

Se vedlagt instruks i prøvetakingskitene for ytterligere informasjon om prøvetaking.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Personer som har fått Chlamydia trachomatis kan ofte være symptomfrie, og det anbefales derfor at personer under 25 år tester seg ved partnerbytte. Chlamydia trachomatis kan forårsake cervicitt, urethritt, epididymitt, salpingitt, endometritt, Reiters syndrom, konjunktivitt, prostatitt, lymfogranuloma venerum (LGV), og proktitt. Hos nyfødte kan den gi pneumoni og konjunktivitt. Se også genital chlamydiainfeksjon.
 
Metode for utføring:
Påvisning av bakteriens DNA ved hjelp av PCR (polymerase chain reaction)
 
Forventet svartid: 
3-5 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

Publisert 01.11.2011 12:07 | Endret 30.08.2017 15:19

 Handler om