Chlamydophila pneumoniae DNA

Prøvemateriale:
Sekret fra hals eller nasofarynks tatt med pensel egnet for PCR. Nasofarynksaspirat,ekspektorat, BAL eller indusert sputum på sterilt glass.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Penselprøve kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (valgfritt) inntil forsendelse. Prøve i sterile glass bør oppbevares i kjøleskap.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Påvisning av Chlamydophila pneumoniae DNA er aktuelt ved mistanke om atypisk pneumoni (lungebetennelse) og ved langvarig hoste. Påvisning er kun indisert de fire første uker etter sykdomsdebut.
 
Metode for utføring:
In house real time PCR
 
Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.  

Publisert 01.11.2011 12:13 | Endret 14.03.2016 12:56

 Handler om