Clostridium difficile

Prøvemateriale:
Fæces (minst 5 ml) sendes på sterilt glass uten tilsetning. Testen utføres normalt bare på uformet avføring, dvs. avføring som "fyller ut" prøveglasset. Unntaket er pasienter der det mistenkes ileus på grunn av C. difficile. 

Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven bør undersøkes så fort som mulig, men er holdbar i inntil 72 timer ved oppbevaring i kjøleskap.
 
Clostridium difficile hurtigtest gjøres ved Avdelig for medisinsk mikrobiologi i Kristiansand, Laboratorieavdelingen i Arendal og Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank i Flekkefjord.

PCR undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
I tillegg til diaré, må ett eller flere kriterier under være oppfylt:

  • Fått antibiotikabehandling de siste 6-8 uker.
  • Være immunsupprimert.
  • Ha nosokomial diaré (diaré oppstått etter mer enn 48 timer i sykehus).
  • Utvikle diaré mindre enn 3 måneder etter at de har vært innlagt i sykehjem/annen helseinstitusjon.


Vi anbefaler ikke test på barn < 2år, da små barn har høy bærerfrekvens av Clostridium difficile og sjelden utvikler Clostridium difficile infeksjon. Testing av barn under to år må avtales med avdelingen.

Kontrollprøver for vurdering av behandlingseffekt eller sanering er ikke indisert. Testen kan være positiv i lang tid etter at pasienten har blitt frisk. Behandlingsrespons vurderes ut fra klinikk. 


Metode for utføring:
Immunkromatografisk hurtigtest. Ved inkonklusivt resultat på hurtigtesten gjøres In house real time PCR.
 
Analysetid:
Dersom prøven ankommer laboratoriet før kl. 14, blir hurtigtesten gjort samme dag. Ved senere ankomst, må den vente til neste dag. Hurtigtesten gjøres også i helger.

Forventet svartid for PCR analysen er 1-2 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

 

Vurdering av funn:

 Clostridium difficile antigenClostridium difficile toksinVurdering
Negativ hurtigtest          -       -Ikke Clostridium difficile infeksjon
Positiv hurtigtest          +       +Smitte. Behandles. Smitteverntiltak.
Inkonklusivt hurtigtest          +       -Mulig smitte. PCR utføres.
Pasienten behandles som smitteførende til PCRsvar foreligger.*

* Dersom hurtigtesten påviser Clostridium difficile antigen, mens Clostridium difficile A/B- toksin er negativ, vil dette i nær halvparten av tilfellene skyldes en falsk negativ toksin-test. Prøven undersøkes da videre med PCR teknikk for å se om stammen har genet for toksinproduksjon. Dersom PCR påviser genet for Clostridium difficile A/B- toksin er resultatet positivt. Dersom toksin ikke påvises er toksinproduserende Clostridium difficile avkreftet og pasienten antas å ikke ha smitteførende Clostridium difficile infeksjon.

Publisert 01.11.2011 12:14 | Endret 06.03.2015 14:14

 Handler om