Giardia lamblia og Cryptosporidium parvum antigen, hurtigtest

Prøvemateriale:
Vi anbefaler at fæcesprøve sendes inn på spesialmedium med formalin. Fæces uten tilsetning kan også brukes, men denne må ikke være mer enn ett døgn gammel.

 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver uten tilsetning må undersøkes så raskt som praktisk mulig, da fabrikant ikke har validert holdbarhet for ferske prøver og anbefaler maks. 30 minutter. I praksis undersøker vi prøver som er inntil 3 døgn gamle og som er oppbevart i kjøleskap.
Prøver tilsatt formalin kan oppbevares frosset, nedkjølt eller i romtemperatur, og testen kan utføres i inntil 2 mndr etter prøvetaking.

Undersøkelsen utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Langvarig diaré hos pasienter som er dyrkningsnegative mtp. patogene tarmbakterier. Parasittene finnes også i Norge, så utenlandsopphold er ikke forutsetning for å bli smittet.


Metode for utføring:
Kvalitativ immunkromatografisk test
 
Analysetid:
Undersøkelsen tar ca 2 timer og utføres fortløpende. Svar vil normalt foreligge senest dagen etter at prøven er ankommet laboratoriet.

Publisert 01.11.2011 12:25 | Endret 06.03.2015 14:16

 Handler om