Cytomegalovirus (CMV) antistoff

Prøvemateriale:
Serum, eller plasma tatt i rør tilsatt EDTA, ACD, CPDA-1, natrium-heparin, natrium-citrat eller litium-heparin. OBS: Flytende antikoagulanter kan ha en fortynnende virkning!
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Serum og plasma er holdbar i kjøleskap i inntil 14 dager.

Undersøkelsen utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Ved spørsmål om immunstatus undersøkes IgG. Ved spørsmål om aktuell sykdom undersøkes både IgG og IgM.

Infeksjonen er vanligvis mild og asymptomatisk, men hos gravide, nyfødte og personer med nedsatt immunforsvar kan smitte utgjøre en betydelig medisinsk risiko. Symptomene kan ligne influensa eller mononukleose. Før og etter organtransplantasjoner anbefales prøve til PCR-undersøkelse, se mer informasjon her.
 
Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.
 
Analysetid:
1-3 dager.

Publisert 01.11.2011 12:27 | Endret 23.07.2015 13:25

 Handler om