Dengue virus

Prøvemateriale:
Serum evt. plasma eller fullblod
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Serum oppbevares i kjøleskap inntil 3 dager.
 
Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Utredning av akutt sykdom med symptomer som feber, hodepine, myalgi, arthralgi og utslett og med aktuell reiseanamnese
 
Metode for utføring:
Immunkromatografisk hurtigtest
 
Analysetid:
Svares ut samme dag som prøven ankommer laboratoriet.

Ved spørsmål om tidligere gjennomgått sykdom sendes prøven til Folkehelseinstituttet for undersøkelse.

Publisert 01.11.2011 12:41 | Endret 30.06.2016 14:19

 Handler om