Dermatofytter

Dermatofytt-PCR
Dermatofytt PCR vil kunne påvise dermatofytter med høy sensitivitet. De vanligste dermatofyttene vil kunne typebestemmes.

Prøvemateriale:
Hud: Tinea corporis. Der hvor ”ringene” er veldefinerte, er det størst håp om å finne levende materiale nær ytterste kant av ringen, midten inneholder som oftest dødt materiale. Vi foretrekker materiale fra randsonen.

Hår: Tinea capitis, tinea barbae. Hår med røtter (det er viktig) høstes, ikke nødvendig med desinfisering, om hår ikke følger med, skrapes huden som beskrevet under hud.

Negl: Områder med antatt infeksjon skrapes godt. Hele negler som løsner sendes inn hele.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøvematerialet samles i sterilt prøveglass.

Undersøkelsen gjøres ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand
 
Indikasjoner:
Ved mistanke om tinea. Det er ikke indisert med kontrollprøve for å vurdere behandlingseffekt.
 
Metode for utføring:
Påvisning og artsbestemmelse med dermatofytt PCR
 
Analysetid:
Analysen utføres vanligvis en gang i uken.

Vurdering av funn:
Validering vi har gjort av materiale fra ulike dermatofyttstammer viser at PCR vil gi følgende informasjon:

1) T.violaceum, T.tonsuranse, T.equinum og E.floccossum kan entydig artsbestemmes.

2) T.rubrum og T.soudanense kan ikke skilles.
Svar vil gis ut med denne tilleggsinformasjonen: T.rubrum er vanligst og forekommer globalt.  T.soudanense forkommer vanligvis i Afrika og forårsaker oftest tinea capitis.

3) For Trichophyton vil andre arter enn T.rubrum/T.violaceum/ T.tonsuranse/ T.equinum kun oppgis med slekt.

4) M.canis og M.ferrugineum kan ikke skilles.
Svar gis ut med denne tilleggsinformasjonen: Det er påvist M.canis eller M.ferrugineum. M.canis er vanligst forekommende

5) M. audouinii og M.ferrugineum kan ikke skilles.
Svar gis ut med denne tilleggsinformasjonen: Det er påvist M. audouinii eller M.ferrugineum. M. audouinii er vanligst forekommende.

6) I sjeldne tilfeller vil PCR kun påvise dermatofytt hvor slekt ikke kan bestemmes. Dette vil gjelde dermatofytter som M.persicolor, M.gypseum, M.fulvum m.m.

Svar gis ut med denne tilleggsinformasjonen:
Der er påvist dermatofytt i prøvematerialet. Slekt kan ikke bestemmes, og den er sannsynligvis ikke blant de vanligst forekommende.
Ved negativt PCR funn og vedvarende mistanke om infeksjon som evt. kan være forårsaket av annen type sopp (Scopulariopsis/Aspergillus/Candida/Malassezia), må det sendes ny prøve, da til dyrkning. Angi i så fall hva som mistenkes.        

Publisert 01.11.2011 12:52 | Endret 17.11.2015 11:31

 Handler om