Dyrkning av dypere pussprøver

Prøvemateriale:
Anaerob og aerob dyrkning blir utført ved mistanke om infeksjon i områder som normalt er uten bakterier. Eksempel på egnede prøvematerialer for anaerob dyrkning er abscesser, ascites, dype sårprøver, etc.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven bør oppbevares mest mulig anaerobt i prøvebeholderen, dvs minst mulig luft. Fyll om mulig opp beholderen. Enkelte mikrober vil være døde innen få timer. Prøven bør være sådd ut senest innen et døgn. Pussprøver og biopsier må leveres til laboratoriet straks denne er tatt. Hvis prøven ikke kan sendes umiddelbart skal den oppbevares i kjøleskap.

Prøvemateriale​Optimal transporttid​Kommentar

Aspirat

  • < 1 ml
  • 1-2 ml
  • >2 ml

≤ 10 min
≤ 30 min
≤ 2-3 timer

​Sprøyter
Sprøyten fylles mest mulig opp, synlige luftblærer evakueres gjennom steril kompress. Prøve fra abscesser tas ved å aspirere fra randsonen inn mot abscessveggen. Sprøyten proppes. Egner seg bare ved kort transporttid, dvs inneliggende pasienter. Send gjerne Sigma Transwab (=Amies medium) i tillegg, for anaerob dyrkning dersom lengre transporttid.

Vev eller biopsi

  • I steril beholder
  • På transportmedium

≤ 30 min
≤ 2-3 timer

Steril beholder
Flytende prøve: Må fylles godt opp  (>2-3 ml flytende materiale). Send gjerne Sigma Transwab i tillegg, for anaerob dyrkning dersom lengre transporttid.
Vev/biopsi: På dagtid kan prøvene tas på steril beholder og leveres direkte til MedMik. Prøver tatt kveld eller natt klippes opp i mindre deler og sendes på Sigmaswab.

Penselprøve

  • På transportmedium

≤ 2-3 timer

Transportmedium
Sigma Transwab (Amies medium) er vist å ha bevart levedyktigheten av anaerobe bakterier i tilfredsstillende grad i 24 timer. Ved perforert abscess eller sårsekret, tas prøven fra dypet i lesjonene, ikke midt inne i pussansamlingen.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Mistanke om anaerob infeksjon.
Kontroll av prøvemateriale fra antatt sterilt område.
 
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning.
 
Analysetid:
De fleste prøvene svares ut 2 virkedager etter mottatt prøve. De anaerobe skålene inkuberes ytterligere 3 døgn.

Noen prøver trenger lengre inkubasjonstid:

  • Biopsi i forbindelse med fremmedlegemer: 8-14 dager.
  • Peritonealdialysevæske på blodkulturmedier: 5 dager.
  • Øye, dypere: 5 dager.
  • Ledd-, pleura-, og peritonealvæske: 3 dager.
Publisert 01.11.2011 09:56 | Endret 04.12.2015 09:23

 Handler om