Dyrkning fra ekspektorat/nedre luftveier

Prøvemateriale:
Ekspektorat,bronkial/ trakealsekret og BAL(BroncheoAlveolærLavage)i steril beholder.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse, og sendes i egnet transporthylse. Prøven må komme til laboratoriet senest 3 dager etter prøvetaking.
 
Vanlig dyrkning gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand. Ved spørsmål om dyrkning/PCR for M. tuberculosis videresender vi prøven til Oslo universitetssykehus.

Indikasjoner:
Infeksjoner i nedre luftveier.
 
Metode for utføring:
Aerob bakteriologisk dyrkning. Dersom det ønskes anaerob dyrkning av BAL, må det krysses av for ”Anaerob infeksjon?” på rekvisisjonen.
 
Analysetid:
Aerob bakteriologisk dyrkning: Vanligvis 1 til 2 døgn.
Dyrkning fra Cystisk fibrose pasienter: minst 3 døgn.
Dyrkning av Legionella sp. tar minst 7 døgn.
Anaerob bakteriologisk dyrkning: opptil 5 døgn.
Dyrkning av M.tuberculosis tar opptil 6 uker.

Publisert 01.11.2011 09:58 | Endret 06.03.2015 13:39

 Handler om