Medisinsk mikrobiologi

Utvalg av bilder fra Medisinsk mikrobiologi 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi (MEDMIK) ved SSHF er lokalisert i Kristiansand, men noen mikrobiologiske undersøkelser utføres også i Arendal og i Flekkefjord. For smittetesting av blodgivere og HIV/ hepatittundersøkelser for pasienter fungerer laboratoriet i Arendal og Kristiansand som back-up for hverandre. For nærmere informasjon, se den enkelte undersøkelse i undersøkelsesregisteret vårt.

MEDMIK har ansvar for medisinsk mikrobiologi i SSHF. Avdelingen har også fylkesfunksjon i medisinsk mikrobiologi for både Aust- og Vest-Agder og har ansvaret for å gi det nødvendige tilbud i faget for institusjons- og primærhelsetjenesten i begge fylker.

Tjenestetilbudet består i følgende hovedoppgaver:

  • Diagnostikk med behandlingsrettede og behandlingskontrollerende undersøkelser.
  • Rådgivning i spørsmål vedrørende infeksjonssykdommer og antibiotikabehandling.
  • Borrelia referansefunksjon.

Prøvesvar gis ikke direkte til pasient over telefon. Dersom skriftlig svar ønskes til pasient, må legen oppgi dette i rekvisisjonen. Husk da full adresse til pasienten.

Postadresse:
Avd. for Medisinsk mikrobiologi
Sørlandet sykehus HF Postboks 416
4604 Kristiansand

Besøksadresse:
2. etasje i hovedbygget ved Sørlandet sykehus på Eg i Kristiansand.

Epost: mikro@sshf.no

For kontaktinformasjon til andre avdelinger, trykk her.

Publisert 13.04.2011 15:16 | Endret 22.03.2019 14:31

 Kontakt oss - Kristiansand

Hverdager:

Kl 08.00 - 15.30
Telefon 38073490

Lege til lege telefon
38038942,  kl 08.00 - 16.00

Helg:

Lørdager 10.00 - 14.00
Telefon 38073490

Vakttelefon bioingeniør:
38073497,  kl 08.00 - 15.30

 Handler om

 Overordnede enheter

 Underordnede enheter

 Relaterte diagnoser

 Relaterte behandlinger

 Relaterte mestringsstrategier

 Relaterte nyheter

 Relaterte aktiviteter

 Relaterte undersøkelser