Enterovirus RNA

Prøvemateriale:
Hovedsakelig spinalvæske og fæces i sterilt glass uten tilsetning. Kan også gjøres på vesikkelsekret, halssekret, perikardvæske og biopsier tatt på pensel egnet for PCR. 
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Unødvendig oppbevaring bør unngås. Oppbevares ved kjøleskapstemperatur (4°C). Prøven må ikke fryses!

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK.
 
Indikasjoner:
Meningitt eller encefalitt, ”hand, foot and mouth disease”, herpangina, og epidemisk myalgi.   
 
Metode for utføring:
Realtime in-house PCR.
 
Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.   

Publisert 01.11.2011 13:00 | Endret 17.11.2015 11:01

 Handler om