Epstein Barr virus antistoff (mononukleose)

Prøvemateriale:
Serum, eller plasma tatt i rør tilsatt di/trikalium EDTA, litium-heparin, natrium-heparin, natriumcitrat.

Prøvebehandling og forsendelse:
Serum og plasma er holdbar i kjøleskap i inntil 14 dager.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Faryngitt, tonsilitt, forstørrede lymfeknuter, utfall i leverprøver o.a.

Sykdommen forekommer oftest hos ungdom og unge voksne. Påvisning av EBNA IgG er en indikasjon på tidligere gjennomgått infeksjon (95% av 30-åringene er seropositive). På pasientprøver som er negative/i gråsone på EBNA IgG utføres også VCA IgM og IgG for diagnostisering av EBV-infeksjon i akuttfasen.

Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.

Analysetid:
1-3 dager.

Publisert 01.11.2011 13:02 | Endret 23.07.2015 14:28

 Handler om