ESBL screening

Prøvemateriale:
Anal penselprøve.

Prøvetaking:
ESBL påvises i fæces. Prøven tas med rektalpensel, benytt pensel for bakteriologisk dyrkning/PCR. Penselen føres 4-6 cm inn i endetarmen slik at man er forbi sphincter. Penselen roteres, trekkes ut og plasseres i transportmedium. Merk remissen Screeningprøve ESBL.

Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse og pakkes og forsendes i henhold til gjeldene regelverk for biologisk materiale. Den må være på laboratoriet innen 3 dager.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:

  • Alle som blir lagt inn i klinisk avdeling etter å ha vært innlagt i sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 mnd.
  • Alle som skal ha dialysebehandling etter å ha fått dialysebehandling i sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 mnd.
  • Screening skal vurderes ved overflytting av pasienter fra institusjoner med pågående utbrudd.
  • Screening av personale for ESBL anbefales ikke i noen situasjoner.
  • Ved spørsmål vedrørende kjent bærerskap og eventuelle kontrollprøver, følg prosedyrer hos Smittevernenheten, eller ta eventuelt kontakt med smittevernoverlege eller hygienesykepleier.

Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning på spesialmedie, identifikasjon og resistensbestemmelse. Ved mistanke om ESBL bekreftes dette med ytterligere undersøkelse, evt videresendes isolatet til referanselaboratorium.
 
Analysetid:
Negativ prøve : 1 døgn
Mulig positiv prøve: Ytterligere 1-2 døgn for identifikasjon og resistensbestemmelse. Mistenkelige isolat blir sendt referanselaboratorium for verifisering.

Publisert 01.11.2011 13:04 | Endret 05.11.2015 10:41

 Handler om