Dyrkning av fæcesprøver

Prøvemateriale:
Fæces, fortrinnsvis diarémateriale. Er det synlig blod eller puss i avføringen så ta prøve fra dette.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Til dyrkning av tarmpatogene mikrober anbefaler vi Cary-Blair transportmedium. Dette er rør med transportmedium i og med en tilhørende pensel. Pasienten må instrueres i at mediet IKKE skal tømmes ut og at det er tilstrekkelig å ta prøve med penselen. Vi får i blant prøver som tydelig er "stappet" i glasset, det blir da uforholdsmessig mye prøve i forhold til transportmedium og dette vil da ikke fungere etter hensikten. Prøver uten tilsetning har kort holdbarhet. Shigella må undersøkes i løpet av 2 timer, øvrige agens innen 24 timer. For de enkelte agens, følg linker til høyre på siden.

Indikasjoner:
Akutt gastroenteritt. Dersom utenlandsannamnese foreligger bør det opplyses på remissen hvor pasienten har vært. Enkelte undersøkelser settes kun opp ved utenlandsanamnese. Pasienter som får diaré etter lengre antibiotikabehandling skal primært undersøkes på Clostridium difficile og ikke tarmpatogene mikrober, med mindre det foreligger spesifikk mistanke om smitte. 

 
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning på selektive medier.
 
Analysetid:
Normalt to døgn for negativ prøve. Ved oppvekst av sannsynlig tarmpatogen mikrobe (unntatt Campylobacter sp), sendes isolatet til Folkehelsa for endelig verifisering og overvåking. Endelig svar kan da ta et par uker, men midlertidig svar vil normalt foreligge etter 3-4 dager.

Publisert 01.11.2011 10:00 | Endret 06.03.2015 13:40

 Handler om