Dyrkning ved genitale infeksjoner

Indikasjonene for bakteriologisk dyrkning ved fluor vaginalis er få.

Dyrkning anbefales ved:

 • Mistanke om seksuelt overførbar infeksjon.

 • Fluor vaginalis hos barn (gruppe A streptokokker, pneumokokker, Haemophilus influenzae).

 • Fluor vaginalis etter operative inngrep, nylig gjennomgått abort/fødsel, nylig spiralinnsetting. Anaerob dyrkning utføres i tillegg dersom biopsi, aspirat eller prøve tatt peroperativt og/eller fra antatt sterilt område.

 • Dyrkning på gruppe A streptokokker bør vurderes på kvinner med residiverende genital fluor/problemer, eventuelt ved uttalte symptomer/slimhinneforandringer og negativ mikroskopi mht. sopp og clueceller.

 • Dyrkning på gruppe A streptokokker og gule stafylokokker ved sår/erosjoner i genitalia og ved mistanke om toksisk sjokk syndrom (TSS).

  Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae)
  Sopp, genital
  Streptokokker (gravide/fødende)

Publisert 01.11.2011 10:02 | Endret 30.07.2015 14:16

 Handler om