Dyrkning av gjærsopp/muggsopp

Prøvemateriale:
Gjær- og muggsopp kan dyrkes fra forskjellige materialer. 
For genital gjærsopp, se her.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Både gjær og muggsopp er robuste mikrorganismer. De kan undersøkes fra vanlig transportpensel for bakteriologisk dyrkning.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Aktuelt ved ekstern otitt, stomatitt, pussprøver, særlig etter abdominal kirurgi og nedre luftveisprøver, særlig fra immunkomprommiterte.
 
Metode for utføring:
Dyrkning på selektive medier.
 
Analysetid:
Gjærsopp trenger to døgn for vekst, ytterligere et par døgn for evt.identifikasjon og resistensbestemmelse. Muggsopp kan trenge inntil 5 døgn for vekst.

Publisert 01.11.2011 14:43 | Endret 30.07.2015 14:17

 Handler om