Dyrkning av halsprøver

Prøvemateriale:
Tonsillitt, pharyngitt. Tungen holdes nede med spatel og prøven tas ved å presse og rulle en vattpensel først og fremst mot synlige lesjoner (tonsillepropper, membraner, sårflater). Hvis det er membraner, bør en prøve å komme litt under kanten av membranen med penselen. Er det ikke synlige lesjoner, tas prøven fra tonsillens krypter og overflate og fra bakre svelgvegg.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Penselen settes i transportmedium og oppbevares i kjøleskap før forsendelse. Den sendes i egnet transporthylse. Prøven må komme til laboratoriet senest 3 dager etter prøvetaking. NB! Ved undersøkelse m.h.p Neisseria gonorrhoea må prøven leveres innen 24 timer.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Hovedsakelig ved spørsmål om tonsilitt forårsaket av betahemolytiske streptokokker, gruppe A. Men også ved spørsmål om epiglotitt, difteri og gonoré, og for å kartlegge bærerstatus for Neisseria meningitidis.
 
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning
 
Analysetid:
Vanligvis 1 døgn.

Publisert 01.11.2011 10:04 | Endret 06.03.2015 13:44

 Handler om