Helicobacter pylori antigen, hurtigtest

Prøvemateriale:
Fæces uten tilsetning. Prøvemengden vi trenger er ca. en teskje. Når instruksjoner er gitt kan prøvetakingen foretas av pasienten selv.

Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven kan oppbevares i kjøleskap inntil 3 døgn før den undersøkes.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Primærdiagnostikk: Hos voksne pasienter <45 år med persisterende dyspepsi i en ”test to treat” strategi før et behandlingsforsøk.
Hos voksne >45 år og barn som ledd i en utredning.
Positiv prøve indikerer at pasienten er infisert med HP.
HP-antigentest har bedre sensitivitet og spesifisitet enn serologi. Serologi videresendes bare etter avtale.

NB! Pasienten må ikke ha brukt antibiotika eller potent syrehemmer de siste to ukene før testing. Testen kan ikke brukes ved pågående GI-blødning. Dette vil være relevant for pasienter i sykehus.

Behandlingskontroll etter trippelkur: Negativ prøve som tas minimum fire uker etter avsluttet behandling indikerer at HP-bakterien er eradikert. Testen er overlegen serologi som indikator for vellykket behandling.

Metode for utføring:
Immunkromatografisk test.

Analysetid:
Prøven undersøkes samme dag som den ankommer laboratoriet.

Publisert 10.11.2011 10:16 | Endret 26.06.2015 09:35

 Handler om