Hepatitt A-virus IgG-antistoff

Prøvemateriale:
Serum. Vi ønsker å motta et eget rør til hepatitt/HIV-undersøkelsene. Dette for å kunne sette originalrøret i analysemaskinen og dermed redusere mulighet for prøveforbytting.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 14 dager før analysering.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand og Laboratorieavdelingen Arendal.
 
Indikasjoner:
Undersøkelsen brukes som ledd i oppfølging av aktuell eller tidligere gjennomgått hepatitt A-infeksjon samt i forbindelse med vaksinasjon.
 
Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.
 
Analysetid:
1-3 dager.

Publisert 10.11.2011 10:20 | Endret 15.04.2015 13:09

 Handler om