Hepatitt A-virus IgM-antistoff

Prøvemateriale:
Serum, inkludert serum tatt i gelrør eller plasma tatt i rør tilsatt EDTA, ACD, CPDA-1, natrium-heparin eller natrium-citrat. OBS! Litium-heparin kan ikke benyttes.

Vi ønsker å motta et eget rør til hepatitt/HIV-undersøkelsene. Dette for å kunne sette originalrøret i analysemaskinen og dermed redusere mulighet for prøveforbytting.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 7 dager før analysering.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Undersøkelsen brukes som ledd i utredning av aktuell hepatitt A-infeksjon, eller av påviste forhøyede leverfunksjonsprøver. Undersøkelsen er ikke ledd i screening-programmet.
 
Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.
 
Analysetid:
1-3 dager.

Publisert 10.11.2011 10:22 | Endret 15.04.2015 12:52

 Handler om