Hepatitt B e-antigen

Prøvemateriale:
Serum, inkludert serum tatt i gelrør eller plasma tatt i rør tilsatt EDTA, ACD, CPDA-1, natrium-heparin eller natrium-citrat. OBS! Litium-heparin kan ikke benyttes!
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 7 dager før analysering.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Undersøkelsen brukes som ledd i utredning av aktuell, eller oppfølging av tidligere gjennomgått, hepatitt B-infeksjon.  
 
Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin
 
Analysetid:
Undersøkelsen utføres minst en gang ukentlig.

Publisert 10.11.2011 10:28 | Endret 15.04.2015 13:25

 Handler om