Hepatitt B e-antistoff

Prøvemateriale:
Serum, inkludert serum tatt i gelrør eller plasma tatt i rør tilsatt EDTA, ACD, CPDA-1, natrium-heparin eller natrium-citrat.

Vi ønsker å motta et eget rør til hepatitt/HIV-undersøkelsene. Dette for å kunne sette originalrøret i analysemaskinen og dermed redusere mulighet for prøveforbytting.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 7 dager før analysering eller ved romtemperatur i inntil tre dager.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Undersøkelsen brukes som ledd i oppfølging av aktuell eller tidligere gjennomgått hepatitt B-infeksjon.
 
Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.
 
Analysetid:
Undersøkelsen utføres minst en gang ukentlig.

Publisert 10.11.2011 10:31 | Endret 15.04.2015 13:26

 Handler om