Hepatitt B-virus s-antigen (HBsAg)

Prøvemateriale:
Serum, inkludert serum tatt i gelrør eller plasma tatt i rør tilsatt EDTA, ACD, CPDA-1, natrium-heparin eller natrium-citrat. OBS! Litium-heparin kan ikke benyttes!

Vi ønsker å motta et eget rør til hepatitt/HIV-undersøkelsene. Dette for å kunne sette originalrøret i analysemaskinen og dermed redusere mulighet for prøveforbytting.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 6 dager før analysering.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand og Laboratorieavdelingen Arendal.
 
Indikasjoner:
Utredning av pasienter ved mistanke om leversykdom.
Screening av blodgivere og organdonorer.
Screening av evt. smittekilde ved skader.
Screening av gravide fra høyendemisk område, eller med partner fra høyendemisk område.
Screening av kontakter/familiemedlemmer  til HbsAg-positive bærere.
Oppfølging av pasienter med tidligere påvist HbsAg.
Oppfølging av smitteutsatte etter stikkskade.
Oppfølging av nyfødte med HbsAg-positive mødre.

Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.
 
Analysetid:
1-3 dager for non–reaktive prøver. Inntil en uke for prøver med reaktive funn. Nye funn vil også bli konfirmert ved eksternt laboratorium.

Publisert 10.11.2011 10:33 | Endret 15.04.2015 13:29

 Handler om