Herpes simplex virus 1 og 2 DNA

Prøvemateriale:
Spinalvæske på sterilt glass uten tilsetning. Sekret fra vesikler tatt med pensel egnet for PCR. 
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Spinalvæsker bør oppbevares i kjøleskap (inntil 3 døgn). Kan evt. fryses
Penselprøve kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (valgfritt) inntil forsendelse. 

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Påvisning av Herpes Simplex virus 1 (HSV1) DNA eller Herpes Simplex virus 2 (HSV2) er aktuelt i forbindelse med herpes simplex encefalitt hos spedbarn, barn og voksne.
HSV gir vesikler (blemmer) og sår, HSV type 1 mest rundt munn og HSV type 2 mest i genital området.
 
Metode for utføring:
In house real time PCR
 
Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.   

Publisert 10.11.2011 10:50 | Endret 30.08.2017 15:21

 Handler om