Herpes simplex-virus IgG-antistoff (immunstatus)

Prøvemateriale:
Serum eller plasma.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Serum kan oppbevares i kjøleskap i inntil 3 døgn.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Avklare en persons HSV-immunstatus, f eks i forbindelse med transplantasjon.

Ved spørsmål om aktuell infeksjon med utslett og/eller meningo-encefalitt anbefales direkte påvisning med PCR for Herpes simplexvirus type 1/2.

 
Metode for utføring:
EIA-teknologi (Enzyme Immuno Assay)
 
Analysetid:
Analysen utføres 1-2 ganger pr uke.

Publisert 10.11.2011 10:51 | Endret 23.07.2015 14:42

 Handler om