HIV antigen/antistoff

Prøvemateriale:
Serum, inkludert serum tatt i gelrør eller plasma tatt i rør tilsatt EDTA, ACD, CPDA-1, natrium-heparin eller natrium-citrat. OBS! Litium-heparin kan ikke benyttes!

Vi ønsker å motta et eget rør til hepatitt/HIV-undersøkelsene. Dette for å kunne sette originalrøret i analysemaskinen og dermed redusere mulighet for prøveforbytting.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøver kan oppbevares ved 2-8 grader i inntil 14 dager før analysering.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand og Laboratorieavdelingen, Arendal.
 
Indikasjoner:
Primærundersøkelse ved spørsmål om HIV-smitte både ved screening og aktuell sykdom. Bekreftet positiv prøve trenger en normalt ikke kontrollere ved senere anledning.
 
Metode for utføring:
Kjemiluminescent mikropartikkel teknologi (CMIA), Architect analysemaskin.
 
Analysetid:
1-3 dager.

Publisert 10.11.2011 10:56 | Endret 15.04.2015 13:02

 Handler om