Humant metapneumovirus RNA

Prøvemateriale:
Sekret fra nasofarynks eller hals tatt med pensel egnet for PCR. Nasofarynksaspirat, ekspektorat, BAL eller indusert sputum på sterilt glass. 
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Penselprøve kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (valgfritt) inntil forsendelse. Prøve i sterile glass bør oppbevares i kjøleskap.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Influensalignende sykdom og ved kliniske indikasjoner på infeksjon i øvre og nedre luftveier, spesielt hos barn, men også hos eldre. Bronkiolitt og obstruktiv bronkitt hos barn.
 
Metode for utføring:
In house real time PCR
 
Forventet svartid:
Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.  

Publisert 10.11.2011 10:58 | Endret 17.11.2015 11:17

 Handler om