Influensavirus A og B RNA

Prøvemateriale:
Sekret fra nasofarynks eller hals tatt med pensel egnet for PCR. Nasofarynksaspirat, ekspektorat, BAL eller indusert sputum på sterilt glass. 

Prøvebehandling og forsendelse:
Penselprøve kan oppbevares i romtemperatur eller kjøleskap (valgfritt) inntil forsendelse. Prøve i sterile glass bør oppbevares i kjøleskap.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Influensalignende sykdom eller kliniske indikasjoner på infeksjon i øvre og nedre luftveier. Prøven bør tas tidligst i sykdomsforløpet. Antistoffundersøkelse utføres ikke.

Metode for utføring:
In house real time PCR.
Påviser RNA fra influensa A (inkludert New H1N1; ”svineinfluensa”) og influensa B.

Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.    

Feilkilder:
Analysen påviser både sesonginfluensa og fugleinfluensa. På grunn av genetisk variasjon kan vår analyse ha lavere sensitivitet for noen influensavarianter. Ved lav mengde virus (sent i forløpet og ved dårlig prøvetaking) kan prøven derfor bli falsk negativ. 

Publisert 10.11.2011 10:59 | Endret 17.11.2015 11:04

 Handler om