Kliniske problemstillinger

Nyttige lenker:

Referanser i tillegg til ovenstående:

Clinical Microbiology Procedures Handbook, Henry D. Isenberg,2nd edition, American Society for Microbiology/Washington DC, ISBN 1- 55581-243-0 (volum 1, 2 og 3)

Medisinsk mikrobiologi, Degré, M., Hovig, B., Bukholm, G. og Rollag, H., 2.utg, Gyldendal Akademisk/Oslo, ISBN 82-00-45056-2

Publisert 23.05.2011 14:13 | Endret 30.08.2017 15:16

 Handler om