Legionella pneumophila serogr. 1 antigen

Prøvemateriale:
Urin med eller uten borsyre.

Prøvebehandling og forsendelse:
Urin kan oppbevares 24 timer ved romtemperatur, i kjøleskap (2-8oC) opptil 14 dager, eller fryses (-10 til -20oC) i lengre perioder før testing.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK og Laboratorieavdelingen SSA.

Indikasjoner:
Alvorlig akutt luftveissykdom, lungebetennelse osv. hvor det er mistanke om legionellose.

Testen kan bli positiv fra 3 dager etter symptomdebut og forbli positiv i opptil et år. Et negativt resultat utelukker ikke legionellose, funn må sammenholdes mot klinikk og bakteriologisk dyrkning.

Metode:
Immunkromatografisk hurtigtest for påvisning av Legionella pneumophila serogruppe-1-antigen i urin.

Analysetid:
Analysen utføres samme dag som prøven er mottatt.

Publisert 10.11.2011 12:56 | Endret 25.06.2015 13:46

 Handler om