Legionella pneumophila DNA

Prøvemateriale:
Legionella pneumophila PCR utføres først og fremst fra nedre luftveissekret som ekspektorat og bronchialskyllevæske evt lungebiopsi. Ekspektorat kvalitetstestes med mikroskopi. Det er også mulig å utføre analysen på andre materialer etter avtale med laboratoriet.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Sterilt prøveglass eller pensel egnet for PCR. Oppbevares i romtemperatur inntil forsendelse. Biopsi i saltvann eller transportmedium fra pensel egnet for PCR. Oppbevares ved 2-8 °C inntil forsendelse.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Alvorlig pneumoni; særlig etter utenlandsopphold. Pneumoni i forbindelse med utbrudd av legionellose. Pneumoni med manglende effekt av behandling (ß-lactam eller cephalosporin).

Inkubasjonstid 2-10 dager.
 
Metode for utføring:
Real-time PCR - Geneproof.
 
Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her.

Publisert 10.11.2011 12:58 | Endret 17.11.2015 11:06

 Handler om