Malaria

Prøvemateriale:
Kapillærblod med EDTA.

Prøvebehandling og forsendelse:
Blodprøven bør tas på sykehuset etter avtale med infeksjonsmedisiner, og bringes til laboratoriet straks etter prøvetakning. Prøver tatt andre steder må transporteres raskt til laboratoriet. Preparatene til mikroskopi må fremstilles innen en time etter prøvetakning da EDTA påvirker morfologien. Hvis prøven tas på et legekontor bør utstryk sendes laboratoriet. Fiksering og farging gjøres i laboratoriet.

Hurtigtesten utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand, Avd. for medisinsk biokjemi, Kristiansand (vakt), Laboratorieavdelingen, Arendal og Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank, Flekkefjord.

Mikroskopering gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Øyeblikkelig hjelp ved klinisk mistanke om malaria hos pasienter som har vært i malariaområde. Evt. oppfølging etter behandling av malaria.

NB! Ved spørsmål om aktuell infeksjon må det på remissen stå et tlf-nr rekvirenten kan nås på.

Metode for utføring:
Hurtigtesten er en immunkromatografisk test til påvisning av Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale og Plasmodium malariae antigen.

Direkte mikroskopi av tykk- og tynndråpe.

Analysetid:
Svar på hurtigtest i løpet av 15-30 min. Denne testen skal alltid suppleres av mikroskopi av tykk og tynndråpe. Prøven mikroskoperes samme dag som prøven er mottatt.

Vurdering av funn:
Det at man ikke finner parasitter i en prøve utelukker ikke at pasienten har malaria, har man sterk mistanke må ny prøve tas. I slike tilfeller anbefales tykkdråpepreparat, fortrinnsvis ved temperaturstigning.

Publisert 10.11.2011 13:01 | Endret 21.05.2015 10:58

 Handler om