Mikroskopi, gramfarget preparat

Prøvemateriale:
Gramfarging utføres på mange slags materialer som spinalvæsker, flytende puss og væsker fra serøse hulrom. Ledd-, pleuravæsker og biopsier mikroskoperes dersom det er rekvirert. En kort beskrivelse av hva vi ser blir oppgitt i fritekst. Kvalitetsvurdering av ekspektorat utføres også alltid vha. gramfarget preparat, dette for å sikre at prøven virkelig er ekspektorat og ikke bare munnspytt.

Prøvebehandling og forsendelse:
Gjøres normalt rutinemessig på enkelte prøvematerialer (se over), flytende prøver bør sendes på universalkontainer og ikke som penselprøve, ellers ingen spesiell prøvebehandling.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.

Indikasjoner:
Bakteriell meningitt. Ellers akutte inflammatoriske situasjoner som kan trenge et foreløpig svar.

Metode for utføring:
Tradisjonell gramfarging.

Analysetid:
Utføres vanligvis samme dag som vi får prøven.

Publisert 10.11.2011 13:05 | Endret 25.06.2015 13:08

 Handler om