Mononukleose (EBV) hurtigtest

Prøvemateriale:
Serum, plasma eller fullblod.

Prøvebehandling og forsendelse:
Serum eller plasmaprøver kan oppbevares i kjøleskap opp til 3 dager. Fullblod må brukes umiddelbart.

Undersøkelsen utføres i Kristiansand, Arendal og i Flekkefjord.

Indikasjoner:
Ved mistanke om mononukleose (EBV, Epstein Barr virus).

Testen bør utføres ved legekontoret, men utføres på innlagte pasienter, og i spesielle tilfeller på tilsendte prøver. Prøver som er positive på hurtigtest, trenger normalt ikke konfirmeres med utvidet serologi.

Metode for utføring:
Immunoassaymetode for kvalitativ påvisning av mononukleose IgM heterofile antistoffer.

Analysetid:
Analyseres samme dag som den ankommer laboratoriet.

Publisert 10.11.2011 13:07 | Endret 24.07.2015 09:51

 Handler om