MRSA-screening

Prøvemateriale:
Nese, svelg, perineum, sår, eksem etc. Se sykehusets retningslinjer for prøvetaking. 
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Pensel med prøvemateriale sendes laboratoriet på transportmedium og i egnet ytterhylse. Prøvene merkes med pasientdata (navn,fnr) samt lokalisasjon. Angi på remissen pasientdata (navn,fnr), prøvetakingsdato, inneliggende/ambulant, lokalisasjon og øvrige opplysninger av betydning. Prøven oppbevares i kjøleskap før forsendelse. Prøven pakkes og forsendes i henhold til gjeldene regelverk for biologisk materiale, og må være på laboratoriet innen 3 dager. 

Undersøkelsen utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Ved smittevernproblematikk. Smittevernenheten ved SSHF har laget oversikter over når man skal ta prøver til MRSA-screening:

*Pasienter som skal legges inn/ha poliklinisk behandling ved SSHF

*Ansatte ved SSHF

Se også MRSA-veilederen fra Folkehelseinstituttet.
 
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning på spesialmedium for påvisning av MRSA. Ved vekst på spesialmedium verifiseres funnet med PCR, påvisning av sa442 gen(S. aureus) og mecA gen(Methicillinresistens). Dette genet gir endringer som fører til nedsatt evne til å binde betalaktamantibiotika. Isolatene resistensbestemmes.
 
Analysetid:
Negativ prøve: 24 timer etter utsed
Mulig positiv prøve: det kan gå ytterligere 1 døgn før bekreftelse/avkreftelse. Verifisering med PCR utføres kun virkedager.          

Publisert 10.11.2011 13:08 | Endret 05.11.2015 11:04

 Handler om