Mycoplasma genitalium DNA

Prøvemateriale:
Det kan tas penselprøve fra cervix/portio eller vagina (kvinner) eller urinprøve (kvinner og menn). Urinprøver til denne undersøkelsen bør være første-stråle-urin, ikke midtstrømsurin, og urinen bør ha vært i blæra i minst en time før prøvetaking. Det bør ikke tas prøve på kvinner som menstruerer. Prøven bør tas tidligst en uke etter mulig smitte.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Penselprøver og urinprøver tas med henholdsvis Cobas ® PCR penselprøvekit for kvinner og Cobas ® PCR urinprøvekit.

Pensel med prøvemateriale overføres til Cobas ® PCR medie-røret (gul kork). Penselen skal forbli oppi mediet.           

Urin overføres med den medfølgende pipetten til Cobas ® PCR medie-røret (gul kork) opp til avmerket område på røret. Skru korken igjen og vend opp ned 5 ganger. Når prøvematerialet er overført til Cobas ® PCR mediet kan den oppbevares og sendes ved  2-30 grader, og den må være hos oss innen 14 dager. 

Se vedlagt instruks i prøvetakingskitene for ytterligere informasjon om prøvetaking!

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Symptomer på
• Uretritt eller cervisitt
• Salpingitt
• Epididymitt
• Bekkeninfeksjon (PID)
• Prostatitt
• Overgrep
• Smitteoppsporing (partner)
 
Metode for utføring:
In house real time PCR.
 
Forventet svartid:
3-5 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi. 

Publisert 10.11.2011 13:11 | Endret 09.03.2015 10:44

 Handler om