Dyrkning av neseprøver

Prøvemateriale:
Neseprøve tas med pensel gjennom nesespekulum fra nesekavitetens lateralside svarende til åpningen av sinus maxillaris, og fra gulvet i nesekaviteten. Penselen sendes i transportmedium.

Nasopharynxprøve vil også kunne være av verdi ved nedre luftveisinfeksjoner, sinusitt og otitis media. Prøven tas med tynn pensel på bøyelig tråd. Penselen føres gjennom nesekaviteten til den støter mot bakre vegg av nasopharynx, hvor den får ligge en stund for å suge opp sekret. Penselen sendes i transportmedium.
 
For prøvetaking til MRSA-screening, se prøvetakingsveilederen.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Penselen settes i transportmedium og oppbevares i kjøleskap før forsendelse. Den sendes i egnet transporthylse. Prøven må komme til laboratoriet senest 3 dager etter prøvetaking.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Ved rhinitt, sinusitt og otitt.
 
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning.
 
Analysetid:
Vanligvis 1 til 2 virkedager.

Publisert 01.11.2011 10:07 | Endret 06.03.2015 13:46

 Handler om