Norovirus RNA

Prøvemateriale:
Fæces uten tilsetning. Prøven bør tas så tidlig som mulig i forløpet, helst innen 3 dager.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Prøven oppbevares i kjøleskap (inntil 3 døgn).

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Diaré og oppkast, særlig ved utbrudd.
 
Metode for utføring:
In house real time PCR
 
Forventet svartid:
1-3 dager. Svartiden er angitt i arbeidsdager etter åpningstidene for Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi.

For tilbud til inneliggende pasienter, ser her

Publisert 10.11.2011 13:18 | Endret 17.11.2015 11:08

 Handler om