Dyrkning av øreprøver

Prøvemateriale:
Ved otitis media med perforasjon av trommehinnen, tas prøven med tynn pensel. Ved otitis externa tas prøven fra lesjonene med pensel.
 
Prøvebehandling og forsendelse:
Penselen settes i transportmedium og oppbevares i kjøleskap før forsendelse. Den sendes i egnet transporthylse. Prøven må komme til laboratoriet senest 3 dager etter prøvetaking.

Undersøkelsen gjøres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand.
 
Indikasjoner:
Ved otitis media og otitis externa.
 
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning.
 
Analysetid:
Vanligvis 1 til 2 virkedager.

Publisert 01.11.2011 10:39 | Endret 06.03.2015 13:55

 Handler om