Dyrkning av øyeprøver

Prøvemateriale:

 1. Konjuntivitt
  Prøvemateriale på godkjent transportmedium tatt fra konjunktiva til bakteriologisk dyrkning.
 2. Keratitt
  Prøvemateriale på godkjent transportmedium fra cornea til bakteriologisk dyrkning
 3. Endolftalmitt
  Prøvemateriale på sprøyte fra øyets indre struktur til bakteriologisk dyrkning

Prøvebehandling og forsendelse:

 1. Konjuntivitt
  Penselen oppbevares i kjøleskap hvis den ikke kan sendes umiddelbart.
 2. Keratitt
  Penselen oppbevares i kjøleskap hvis den ikke kan sendes umiddelbart
 3. Endolftalmitt
  Dette er Øyeblikkelig hjelp prøver som må leveres laboratoriet snares mulig

Utenom vanlig åpningstid må rekvirerende øyelege sende prøven etter avtale med lege ved Mikrobiologisk avd. Kristiansand. Telefon nummer for rapportering av funn i gram-preparat må oppgis. Prøvene sendes med taxi fra øye avd. i Arendal.

Mikrobiolog må informeres om tidspunktet for forsendelse, og når prøven kan forventes mottatt i Kristiansand. Ved ankomst leveres prøven i felles prøvemottak (med biokjemi), og bioingeniør fra mikrobiologen blir kontaktet og undersøker prøven.


Indikasjoner:
Konjunktivitt, keratitt og endoftalmitt
  
Metode for utføring:
Bakteriologisk dyrkning
 
Analysetid:
Konjunktivitt: 2 virkedager
Keratitt/endolftalmitt: inntil 7 døgn

Publisert 01.11.2011 10:41 | Endret 08.09.2016 10:17

 Handler om