Patogene tarmparasitter

Prøvemateriale:
Det er innført ny metode (PCR) for undersøkelse av Giardia intestinalis (Giardia lamblia), Entamøba histolytica og Cryptosporidium species.

Prøvemateriale:

Ønsket undersøkelse

Fæces uten tilsetning. Mengde: ca 1/3 glass

Fæces i Cary Blair. Mengde: Se Prøvebehandling

Dyrkning av tarmpatogene bakterier​X
​PCR: Giardia intestinalis (G. lamblia) , Entamoeba histolytica og Cryptosporidium sp.​X​(ikke egnet)
​Mikroskopi for egg og helminter.​X

​(ikke egnet)

X = Nødvendig prøvemateriale.
Fæces på formalin er ikke egnet for PCR-undersøkelse.

Prøvebehandling og forsendelse:
Fæces på Cary Blair: Ved normal/løs avføring skal penselen føres ned i avføringen og opp igjen. Ved hard avføring skal penselen benyttes som spatel og en liten mengde avføring tas opp.
Fæcesprøve uten tilsetning må være <3 døgn gammel og oppbevart i kjøleskap. Mengde: Ca 1/3 glass.
Undersøkelsen utføres ved Avd. for medisinsk mikrobiologi.

Indikasjoner:

PCR-undersøkelse:
Testes for Giardia intestinalis, Entamøba histolytica og Cryptosporidium sp.
Indikasjon:

  • Samfunnservervet gastroenteritt.

Mikroskopi:
Påvisning av helminter (innvoldsmark) og egg.
Indikasjon:

  • Abdominalplager med reiseanamnese utenfor Europa og Nord-Amerika.
  • Abdominalplager uten reiseanamnese: Etter negativt resultat på undersøkelse for tarmpatogene bakterier og virus.
  • Utredning av eosinofili.
  • Utredning av jernmangelanemi hos immigranter utenfor Europa og Nord-Amerika.

Screening:

  • Asymptomatiske flyktningebarn, asylsøkerbarn og adoptivbarn opp til og med 16 års alder. Asymptomatiske voksne undersøkes ikke.
  • Personer født utenfor Europa og Nord-Amerika som immunsupprimeres i forbindelse med transplantasjon eller skal få annen immunsupprimerende behandling (inklusiv steroid-kur) kan screenes for Strongyloides stercoralis.

Svartid:
Forventet svartid er 1-4 dager etter mottatt prøve.

Vurdering av funn:
Mikroskopi: Besvares med funn av egg/helminter.
PCR: PCR er en kvalitativ analyse. Negative PCR-prøver besvares som Negativ. Positive PCR-prøver besvares med funn av aktuell parasitt. Ved inkonklusivt resultat bes det om ny prøve.

Publisert 10.11.2011 14:44 | Endret 19.01.2016 08:51

 Handler om